JOLANTAOS.8log.pl | Strona: 3.html

Temat: umowa użyczenia
" />Tak, ja mam podpisaną umowę użyczenia na część mieszkania z moimi rodzicami w związku z tym mogłam skorzystać z ulgi remontowej.
Samo zameldowanie nie daje takiej możliwości.
Umowę można napisać samemu i muszą być zawarte w niej takie dane jak:
strony umowy,(nazwiska, daty urodzenia, dowody tożsamościitp.) data od kiedy umowa obowiązuje, jaka część mieszkania zostaje użyczona(powierzchnia też może być określona) .
Szerzej o uldze jest napisane w dodatku Gazety Prawnej z dnia 25-27 listopada 2005 r.- różowy dodatek "Prawo i życie".
Są również wypisane rodzaje wydatków, które można odliczyć oraz wzór umowy użyczenia.
Pozdrawiam i życzę miłej lektury - Ela
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=31220Temat: umowa uzyczenia
" />Czy moglby Ktos napisać wzor umowy uzyczenia części mieszkania.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=31258


Temat: umowa użyczenia
" />Czy umowa użyczenia cześci mieszkania dzieciom przez rodziców uprawnia do skorzystania z ulgi remontowej dzieciom?Czy ma Ktos może wzór takiej umowy lub jak powinna wyglądać co zawierać?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=31220


Temat: Student zakłada działalność gospodarczą
Skoro nie musisz mieć to znaczy że nie musisz, co do siedziby to umowa użyczenia z rodzicami na kawałek mieszkania za 0zł. Poszukaj, było o tym, wzory są po prawej stronie.
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=22269


Temat: Wzory umów
Wzory umów

agencyjna.doc
autorskie.doc
dostawy.doc
dzierzawy.doc
komisu.doc
najmu_uzytkowe.doc
Oświadczenie o spowodowaniu kolizji.doc
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy.doc
Pozew o zapłatę.doc
Pozew wzajemny o zapłatę.doc
Regulamin wynagradzania pracowników.doc
sprzedazy.doc
statussa.doc
Swiadectwo pracy.doc
Umowa dostawy.doc
Umowa dzierżawy.doc
Umowa komisu.doc
Umowa kupna-sprzedaży samochodu.doc
Umowa licencyjna.doc
Umowa menadżerska.doc
Umowa najmu lokalu.doc
Umowa najmu mieszkania.doc
Umowa o dzieło.doc
Umowa o pracę.doc
Umowa spółki komandytowej.doc
zoo.doc
cywilna.rtf
darowizn1.rtf
darowizn2.rtf
dzielo.rtf
konkurencja1.rtf
konkurencja2.rtf
kwestionariusz osobowy.rtf
porozumienie zmieniajace umowe o prace.rtf
pozyczka.rtf
praca.rtf
rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia przez
rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia.rtf
rozwiazanie umowy o prace na mocy porozumienia str
rozwiazanie umowy o prace za wypowiedzeniem.rtf
umowa agencyjna 1.rtf
umowa agencyjna.rtf
umowa darowizny 1.rtf
umowa darowizny.rtf
umowa dostawy.rtf
umowa dzierzawy.rtf
umowa komisu.rtf
umowa najmu lokalu mieszkalnego.rtf
umowa najmu.rtf
umowa o dzielo.rtf
umowa o prace.rtf
umowa spolki.rtf
umowa sprzedazy na raty.rtf
umowa sprzedazy.rtf
umowa uzyczenia.rtf
umowa wspolnej odpowiedzialnosci materialnej.rtf
umowa zlecenia.rtf
uzyczenie.rtf
wypowiedzenie warunkowe umowy o pracę.rtf
zlecenie.rtf
Umowa sprzedaży.txt

http://rapidshare.com/files/96399377/_PL__Wzory_Um_w.rar

Źródło: sathack.pl/forum/index.php?showtopic=3234


Temat: Najem i jego tajemnice
" />Tu sie z Toba nie mogę zgodzić, umowa użyczenia nie dotyczy lokali, tak lokali mieszkalnych jak i gospodarczych. Patrz rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury. Jedyne co można "podpiąć " pod Twoją tezę to "opieka nad lokalem mieszkalnym" i tu pewien haczyk: Urząd Skarbowy skrupulatnie sprawdza ową forme jednak umowy cywilno-prawnej jaka jest umowa opieki nad lokalem mieszkalnym, biorąc za należny podatek kwotę najniższą za najem w danej gminie. W momencie oddania lokalu pod opiekę nadal pozostaje obowiązek ( jeszcze) meldunkowy - choc już fakultatywny. Pozdrawiam.
I jeszcze by stało się zadość słowu: "Spisywanie umowy należy zacząć od przeczytania ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest bowiem jedną z najbardziej sformalizowanych umów, a swoboda stron w kształtowaniu jej treści jest bardzo mocno ograniczona. Zawarcie w treści umowy unormowań sprzecznych z ustawą będzie powodowało ich nieważność. Zatem umowa najmu lokalu mieszkalnego może mieć bardzo krótką treść bo większość spraw i tak w sposób bezwzględnie obowiązujący dyktują przepisy w/w ustawy, a powtarzanie ich treści w zawieranej umowie nie ma większego sensu. Równie dobrze zamiast przepisywać treść w/w ustawy do umowy można załączyć jej wydrukowaną treść."

Najczęstszym błędem popełnianym przez wynajmujących jest swobodne określanie, kiedy właściciel może wypowiedzieć umowę najmu, gdy tymczasem tematyka ta jest ściśle przez przepisy określona a jej niezachowanie spowoduje, ze do wypowiedzenia umowy nie dojdzie. Zatem kwestia wypowiedzenia umowy przez wynajmującego została pominięta w tym wzorze gdyż w umowie nie ma sensu ponownie przepisywać treści ustawy.

Natomiast strony mogą określić kiedy najemca ma prawo wypowiedzieć umowę.

Uwaga
Warto zaznaczyć, ze wielu właścicieli mimo, że wie o nieważności określenia innych terminów wypowiedzenia niż wynikają z ustawy i tak zawiera je w umowie np. ‟z dwutygodniowym wypowiedzeniem” dlatego z takimi sprzecznymi uregulowaniami możemy spotkać się w wielu umowach. Większość takich unormowań ma mieć oddziaływanie psychologiczne i ma bazować na nieznajomości przepisów przez Najemcę, który nie znając ich będzie kierował się postanowieniami umowy.

Należy również zwrócić uwagę, ze strony mogą ustalić wzajemne obowiązki, co do utrzymania lokalu (kto za działania czego odpowiada i co wymienia). Jeżeli tego nie zrobią przewiduje się ustawowy sposób podziału obowiązków określony w ustawie (art. 6a-6e ustawy o ochronie praw lokatorów). Treść wzoru nie zawiera podziału obowiązków bo strony mogą to zrobić w sposób dowolny jeżeli to przemilczą tak jak we wzorze oznaczać to będzie, ze godzą się na poniższy podział.

Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=26717